Logo Montako
Logo Montako
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
  Snížení energetické náročnosti výrobních a skladovacích hal v areálu MONTAKO s.r.o. < Montako.com

  Snížení energetické náročnosti výrobních a skladovacích hal v areálu MONTAKO s.r.o.

  Společnost MONTAKO s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014894 „Snížení energetické náročnosti výrobních a skladovacích hal v areálu MONTAKO s.r.o.".

  Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření výrobních a skladovacích hal v areálu společnost MONTAKO s.r.o. Stávající technický stav tří budov halového typu po zhodnocení jejich energetické náročnosti vykazuje řadu nedostatků. K odstranění těchto nedostatků byl navržen soubor opatření, které mají za úkol zlepšení technického stavu těchto objektů.

  Jedná se o úpravu stávajících plechových hal stojících v areálu Vodárenská 732 v Kralupech nad Vltavou na pozemcích parc. č. st. 1191/1, 1168/1 a 1167. V rámci této úpravy bude provedena výměna obvodového pláště, výměna okenních a dveřních výplní a zateplení střešní konstrukce. Tepelné ztráty objektů stávajícím obvodovým pláštěm a střechou jsou velmi vysoké a jejich výměnou dojde k zateplení objektu tak, aby vyhovoval současným požadavkům na tepelně technické parametry.

  Realizace projektu přinese společnosti MONTAKO s.r.o. výraznou úsporu nákladů na energie při provozování těchto objektů současně se snížením celkových emisí a snížením provozních nákladů firmy na budoucí opravu a údržbu technicky již nevyhovujících zastaralých objektů.

  Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

   

  Telefon a e-mail:
  (+420) 315 721 310-11
  info@montako.com

  Otevírací doba:
  Pondělí-Pátek 7:00 - 17:00 hod.
  Sobota 7:30 - 12:00 hod.

  Adresa a mapa:
  Vodárenská 732
  Kralupy nad Vltavou

  © 2011 Montako s.r.o.